Regulamin


Regulamin Salonu Kosmetycznego

„Achilles Centrum Pięknego Ciała”

 • Klienci zakładu kosmetycznego „Achilles Centrum Pięknego Ciała” są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu.
 • Skorzystanie z oferty gabinetu kosmetycznego oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.
 • Godziny otwarcia Salonu „Achilles Centrum Pięknego Ciała”: poniedziałek, środa: 10,00-18,00, wtorek, czwartek, piątek od 12.00 do 20.00, po wcześniej umówionej wizycie. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione, ale tylko po uzgodnieniu z kosmetyczką.
 • Rezerwacja na wizytę może być dokonana on-line lub telefonicznie pod numerem podanym w zakładce Kontakt.
 • Rezerwację uważa się za dokonaną jedynie w przypadku potwierdzenia jej drogą e-mail, za pomocą sms lub telefonicznie w rozmowie z pracownikiem salonu.
 • Rezerwacja Grouponu jest dokonana w momencie podania kodu zabezpieczającego
 • Klienci proszeni są o punktualne przybycie na umówiony zabieg. O ewentualnym spóźnieniu lub nieobecności prosimy informować z jednodniowym wyprzedzeniem, a w niemożliwych do przewidzenia sytuacjach przynajmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem.
 • W przypadku, gdy Klientka/klient dwukrotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zapłaty zaliczki, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie.
 • W przypadku spóźnienia Klienta kosmetyczka zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji.
 • W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika Salonu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
 • Salon zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika Salonu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najkrótszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach Klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu co najmniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu Klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie, wolny termin na zabieg.
 • Zamówienie usługi w Salonie „Achilles Centrum Pięknego Ciała” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klientkę/Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 • Klientki i Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, naurologicznego, psychicznego, skóry, kostnego, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itd). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.Klientki i Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 • Personel Salonu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.
 • Wykonanie zabiegu mezoterapii bezigłowej, mikrodermabrazji diamentowej, peelingu kawitacyjnego i innych zabiegów z użyciem prądów lub naruszających ciągłość tkanek wymaga podpisania zgody Klientki/Klienta na wykonanie zabiegu. W przypadku odmowy zabieg nie będzie wykonywany.
 • Klientki i Klienci przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć biżuterię.
 • Ceny usług nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klienta/Klientki. O każdej zmianie ceny za zabieg Klientka/Klient jest informowana przed zabiegiem.
 • Ceny usług podane są w cenniku dostępnym w salonie i na stronie: achilles-katowice.pl
 • Za usługi świadczone w salonie Klienci mogą dokonywać płatności gotówką lub kartą płatniczą.
 • Promocje i rabaty oferowane Klientom Salonu nie łączą się.
 • Bony, zaproszenia itp mogą być wykorzystane tylko przez osoby na nazwisko które zostały wystawione
 • Bony, zaproszenia, wykupione pakiety itp. nie podlegają zwrotowi.
 • Klientka/Klient umawiając się na zabieg zobowiązana/y jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Klienta będzie podlegała wątpliwościom obsługa Salonu,jest upoważniiona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 • Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować e-mailem na adres: achilles.centrum@wp.pl lub korespondencyjnie na adres: „Achilles Centrum Pięknego Ciała”, ul. Andrzeja 2, Katowice. Ewentualne zastrzeżenia złożone w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.
 • Reklamacje można składać do 7 dni od daty wykonania zabiegu wraz z okazaniem przyczyny reklamacji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Salon w terminie maksymalnie 14 dni od otrzymania przez Salon zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.
 • Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Salonowi „Achilles Centrum Pięknego Ciała” jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Salon nie będzie przekazywał tych danych innym instytuacjomm, firmom i osobom.
 • Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.
 • Salon “”Achilles Centrum Pięknego Ciała”” zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.